Home Sociale dienst

  OCMW-raad

  Sociale Dienst

  Zitdagen Maatsch. Werkers

  Huisvesting

  Opleiding en Tewerkstelling

  Aanvraag maaltijd en / of gebruik keuken

  Thuiszorg

  Assistentiewoningen De Stille Meers

  Lokaal Dienstencentrum

  WZC De Ril

  DVC De Sluze

  Vacatures

  Vrije Solicitatie

  Contact en Locatie

  Klachtenformulier

  Links

Sociale dienst

 

Bij de algemene sociale dienst kun je terecht met problemen of vragen van diverse aard.  Wij behandelen hulpvragen van mensen tussen 18 en 65 jaar.
De algemene sociale dienst wordt gevormd door een team van 8 maatschappelijk werkers. 

De sociale dienst is elke dag, zonder afspraak, bereikbaar tussen 9.00 en 11.30.  Indien je op een ander tijdstip een beroep wenst te doen op de algemene sociale dienst maak je best vooraf een afspraak.  Voor dringende gevallen kun je tijdens de kantooruren steeds terecht bij het onthaal.


Indien je geen of onvoldoende inkomen hebt, kun je financiŽle steun aanvragen.  Het kan gaan om een aanvraag leefloon of een andere vorm van financiŽle steun.


Bij een aanvraag leefloon gaat het OCMW na of je voldoet aan de voorwaarden en voert een sociaal-financieel onderzoek. 
Binnen de 30 dagen na je aanvraag wordt een beslissing genomen door het Bijzonder Comitť voor de Sociale Dienst.  Indien je recht hebt op een uitkering wordt deze maandelijks op je rekening gestort.  Iedere wijziging in je situatie moet je zo vlug mogelijk melden aan de sociale dienst. 
Het OCMW kijkt ook regelmatig na of je nog voldoet aan de toekenningsvoorwaarden.

Je kan ook een beroep doen op het OCMW voor bijkomende financiŽle steun bovenop je leefloon of je inkomen. 
Het OCMW kan je een maandelijkse hulp geven, zoals bijvoorbeeld een tussenkomst in de huishuur- of verwarmingskosten.

Het is mogelijk dat je tijdelijk hulp nodig hebt omdat je een factuur niet kunt betalen.  We denken bijvoorbeeld aan de hoge factuur van een ziekenhuisopname of een zware jaarafrekening van de energiemaatschappij of de kosten voor een nieuwe bril of de kosten voor een huurwaarborg, Ö
Indien het OCMW je een tussenkomst in deze kosten verleent, moet je deze steun meestal wel terugbetalen aan het OCMW.  De terugbetaling gebeurt in schijven volgens je mogelijkheden.

Bij het OCMW  kun je terecht voor schuldbemiddeling, budgetbegeleiding, budgetbeheer en collectieve schuldenregeling.  De sociale dienst helpt bij het beheer van je inkomen en het afbouwen van je schulden. 

  1. budgetbegeleiding : je blijft  verantwoordelijk voor je eigen rekening.  Het OCMW 
    bemiddelt  bij de schuldeisers wanneer je wat betaalt en volgt dit samen met jou op.
  2. budgetbeheer : je inkomen wordt gestort op een rekening van het OCMW. 
    Het OCMW regelt, met jou volmacht, alle betalingen.
  3. schuldbemiddeling
  4. collectieve schuldenregeling : Deze is bedoeld voor mensen van wie het inkomen niet meer volstaat om alle schulden af te betalen. Wie een schuldoverlast heeft, kan een aanvraag indienen voor collectieve schuldenregeling, mits men voldoet aan een aantal voorwaarden.
    Hiervoor moet je een dossier indienen bij de arbeidsrechtbank die dan oordeelt of je in aanmerking komt en beslist hoe je schulden kunnen afbetaald worden. Het OCMW kan je helpen om je dossier samen te stellen.

 

Het OCMW biedt ook administratieve hulp wanneer je moeilijkheden ondervindt bij het invullen van bepaalde formulieren.

Indien je nood hebt aan een goed gesprek of psychoscoiale  hulp probeert het OCMW je hierbij te helpen.  Ofwel gebeurt dit door de maatschappelijk werker zelf ofwel wordt een afspraak gemaakt  bij een andere dienst die je dan de aangepaste hulp kan bieden. 
Ook voor andere problemen en vragen, zoeken de maatschappelijk werkers met jou een (aan)gepaste oplossing.

   

Meer informatie kunt u bekomen via info@ocmwmiddelkerke.be of via 059 / 31 92 10

 

 

 

Middelkerke Westende Lombardsijde Leffinge Slijpe Schore Sint-Pieters-Kapelle Wilskerke Mannekensvere
Foto's banner: Annick Keters - Ocmw Middelkerke, Sluisvaartstraat 17  B-8430 Middelkerke
Telefoon: 059 31 92 10   Fax: 059 31 21 52   E-mail: Info@ocmwmiddelkerke.be

  Kalender

  Gemeente

  Missie - Visie