Home

  OCMW-raad

  Sociale Dienst

  Zitdagen Maatsch. Werkers

  Huisvesting

  Opleiding en Tewerkstelling

  Aanvraag maaltijd en / of gebruik keuken

  Thuiszorg

  Assistentiewoningen De Stille Meers

  Lokaal Dienstencentrum

  WZC De Ril

  DVC De Sluze

  Vacatures

  Vrije Solicitatie

  Contact en Locatie

  Klachtenformulier

  Links

Laaggeschoolde langdurig werklozen activeren naar tewerkstelling

De kustregio is nog steeds zeer aantrekkelijk voor bouwpromotoren. Maar de vacatures in de bouwsector geraken moeilijk ingevuld ondanks de hoge werkloosheidscijfers.
De Opleiding Bouw van het Sociaal Atelier Middelkerke wordt georganiseerd met subsidies van het Europees Sociaal Fonds.
De opleiding heeft als doel laaggeschoolde langdurig werklozen, zonder onderscheid van geslacht, leeftijd, etnische afkomst, religieuze of politieke overtuiging, uit de kustzone optimaal voor te bereiden op een job in de bouwsector.
Ze worden op het vlak van technische vaardigheden en arbeidsattitudes klaargestoomd voor tewerkstelling in de bouwsector in eigen streek.

De aanpak is heel persoonsgericht en focust op een aantal fundamentele problemen die een normaal functioneren binnen het arbeidscircuit in de weg staan.
Vaak voorkomende problemen zijn bijv.  taalproblematiek, gebrek aan kennis of diplomaís, sociale/persoonlijke problemen die een normaal functioneren in de weg staan, Ö Dankzij de nauwe sociale en technische begeleiding wordt voor alle mogelijke problemen hulp aangereikt.
De cursus wordt laagdrempelig opgevat. Ze is kosteloos, er is geen voorkennis vereist en het didactisch materiaal is afgestemd op de doelgroep.

Dankzij de bijzondere inspanningen van het Sociaal Atelier, naar het zoeken van een gepaste en duurzame tewerkstelling, worden heel wat cursisten tewerkgesteld op de arbeidsmarkt. Het uiteindelijke doel is deze nieuwe werknemers blijvend op de arbeidmarkt te houden. Cursisten worden daarom vanuit het Sociaal Atelier opgevolgd tot 6 maanden na het beŽindigen van de opleiding.

Waarom duurzaam?

De opleiding is laagdrempelig en pakt de specifieke problematiek van openstaande arbeidsplaatsen aan de Kust aan. Bovendien wordt er gerichte psychosociale begeleiding voorzien, er wordt bemiddeld bij het zoeken naar een job en de cursisten worden op een respectvolle manier geactiveerd om tot het arbeidscircuit toe te treden.

Wat is er te bezoeken?

Het opleidingscentrum kan op opendeurdagen of op afspraak bezocht worden.

Op bijgaande foto nemen de winnende bedrijven hun award in ontvangst.

 

  

 

Meer info kunt u vinden op www.dekustkijktverder.be

 

Terug naar vorige pagina

 

Middelkerke Westende Lombardsijde Leffinge Slijpe Schore Sint-Pieters-Kapelle Wilskerke Mannekensvere
Foto's banner: Annick Keters - Ocmw Middelkerke, Sluisvaartstraat 17  B-8430 Middelkerke
Telefoon: 059 31 92 10   Fax: 059 31 21 52   E-mail: Info@ocmwmiddelkerke.be

  Kalender

  Gemeente

  Missie - Visie