Home

  OCMW-raad

  Sociale Dienst

  Zitdagen Maatsch. Werkers

  Huisvesting

  Opleiding en Tewerkstelling

  Aanvraag maaltijd en / of gebruik keuken

  Thuiszorg

  Assistentiewoningen De Stille Meers

  Lokaal Dienstencentrum

  WZC De Ril

  DVC De Sluze

  Vacatures

  Vrije Solicitatie

  Contact en Locatie

  Klachtenformulier

  Links

Wie een award krijgt, mag gezien worden

 

 

Het "Coördinatiepunt Geïntegreerd Beheer van Kustgebieden" bekroonde het Sociaal Atelier Middelkerke Keuken op 28 oktober met een Award “Duurzaam Kustproject”.

 

De opleiding ‘keuken’ in het Sociaal Atelier in Middelkerke heeft als doel laaggeschoolde langdurig werklozen uit de kustzone aan een job te helpen.
Ze worden op het vlak van werkattitudes en technische vaardigheden klaargestoomd voor de arbeidsmarkt in eigen streek.

De opleiding richt zich vooral tot die werklozen voor wie de reguliere opleidingen te hoog gegrepen zijn. Deze doelgerichte aanpak vermindert de langdurige werkloosheid aan de kust. Zo zijn vele cursisten dankzij de opleiding nu aan het werk. Het uiteindelijke doel is deze nieuwe werknemers blijvend op de arbeidmarkt te houden.

 

Deze opleiding wordt er gegeven door de instructeurs Carol De Dobbelaere leekracht CERVO-GO,  Koenraad De Keyzer leerkracht CVO Westhoek-Westkust, Filip Dedeene kok gedetacheerd vanuit OCMW Middelkerke. Dagelijks maken zij samen met de cursisten, een 300-tal maaltijden voor de scholen uit de regio. Tevens verblijven er wekelijks zeeklassen waarvoor de opleiding de catering voor hun rekening neemt. Hun team wordt versterkt door Cindy Vervaet maatschappelijk werker , Marc Verleure arbeidsbemiddelaar en Veerle Vandenborne administratief medewerkerster die helpen de opleiding in goed banen te leiden.
Het initiatief wordt gesubsidieerd door ESF doelstelling 2, sectorfonds Horeca en is opgestart door het OCMW Middelkerke.

 

Dat kwaliteit er hoog in het vaandel staat blijkt ook uit de hoge score die behaald werd tijdens de voorbije hygiëne-audit van het voedselagentschap. Voor de tweede keer in evenveel jaar werd er 92% gescoord; een schitterend resultaat dat door de cursisten behaald werd én bevestigd dat de aangeleerde technieken hun vruchten afwerpen.

 

De criteria, waaraan het project moest voldoen om in aanmerking te komen voor de Award waren niet min; in de eerste plaats is er de waarde van het project op lange termijn. Het mag voorts geen enkel schadelijk gevolg hebben en op een stevige wetenschappelijke basis rusten. De kust kijkt verder - zo noemt het initiatief - bewijst trouwens heel goed dat duurzame ontwikkeling van de kust heel wat omvat. Er werden immers dertien ecologische, negen eerder economische en zeventien socio-culturele projecten bekroond.

 

De uitreiking van de Award gebeurde door Minister van tewerkstelling Renaat Landuyt en gedeputeerde Jan Durnez.

 

Op bijgaande foto toasten de cursisten en de leerkracht op het behaalde label……PROOST !!!

  

      

    

 

 

 

  

 

Meer info kunt u vinden op www.dekustkijktverder.be

  

 

 Terug naar vorige pagina

 

 

 

Middelkerke Westende Lombardsijde Leffinge Slijpe Schore Sint-Pieters-Kapelle Wilskerke Mannekensvere
Foto's banner: Annick Keters - Ocmw Middelkerke, Sluisvaartstraat 17  B-8430 Middelkerke
Telefoon: 059 31 92 10   Fax: 059 31 21 52   E-mail: Info@ocmwmiddelkerke.be

  Kalender

  Gemeente

  Missie - Visie