Home Dagverzorgingscentrum "De Sluze"

  OCMW-raad

  Sociale Dienst

  Zitdagen Maatsch. Werkers

  Huisvesting

  Opleiding en Tewerkstelling

  Aanvraag maaltijd en / of gebruik keuken

  Thuiszorg

  Assistentiewoningen De Stille Meers

  Lokaal Dienstencentrum

  WZC De Ril

  DVC De Sluze

  Vacatures

  Vrije Solicitatie

  Contact en Locatie

  Klachtenformulier

  Links

Dagverzorgingscentrum "De Sluze"

Inleiding

 

Het OCMW wil een centrale rol spelen in de organisatie van de zorg voor ouderen in Middelkerke. Vandaar is er nu in Middelkerke ook een dagverzorgingscentrum “De Sluze” aanwezig die zich in het woonzorgcentrum “De Ril” bevindt. Het dagverzorgingscentrum heeft een functionele binding met het rusthuis, maar wel een aparte ruimte.
Het OCMW heeft als directeur voor het dagverzorgingscentrum Philippe Van Den Abeele aangesteld.
De coördinator van het dagverzorgingscentrum en de verantwoordelijke voor het dagelijks beheer en werking is Mevr. Amandine Mulot.

Het DVC is erkend door het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap voor 15 verblijfseenheden onder nummer CE 2882.
Tevens hebben we ook een bijzondere RIZIV erkenning voor 5 verblijfseenheden onder het nummer BE 2882.£
De Zorginspectie van de Vlaamse Agentschap van Zorg en Gezondheid houdt toezicht op de erkenningsvoorwaarden en de kwaliteit van de zorg van ons dagverzorgingscentrum.
Het dagverzorgingscentrum respecteert en waarborgt de godsdienstige, filosofische en politieke overtuiging van elk gebruiker

 

 

 Dagverzorgingscentrum "De Sluze"

Het dagverzorgingscentrum “De Sluze” is een thuiszorg ondersteunende dienstverlening die overdag en buitenshuis aangeboden wordt aan zowel valide, semi-valide als zwaar zorgbehoevende ouderen.

Het doel is ervoor zorgen dat de mensen zolang mogelijk in hun eigen vertrouwde thuisomgeving kunnen wonen met beroep te doen op verschillende thuiszorgdiensten.

“De Sluze” legt de nadruk op:

 • Familieleden ontlasten en de thuiszorgsituatie ondersteunen
 • Het bieden van hygiënische verzorging, ondersteuning en begeleiding  (toilet- bad/douche)
 • Het sociaal netwerk vergroten
 • Een aangename dagbesteding aanbieden d.m.v. verschillende activiteiten

Terug naar boven

Opnamevoorwaarden


 

 • De gebruiker moet de pensioengerechtigde leeftijd hebben(+65j (Afwijkingen op de leeftijd kan enkel toegestaan worden op basis van voorwaarden)
   
 • De gebruikers moeten in Middelkerke gedomicilieerd zijn
   
 • Gebruikers van niet Middelkerke kunnen ook opgenomen worden. Er wordt wel eerst voorrang gegeven aan Middelkerkenaars. Niet-Middelkerkenaars kunnen geen gebruik maken van ons vervoer (Taxi Hendriks). Er wordt wel samen met de coördinator op zoek gegaan naar andere aangepaste alternatieven wat betreft het vervoer

 

Terug naar boven

 

Aanvraag opname

Voor de aanvraag dient men zich te richten tot de coördinator die verantwoordelijk is voor de algemene werking van het dagverzorgingscentrum. De aanvraag kan steeds persoonlijk, telefonisch, schriftelijk of via e-mail gebeuren.

Gelieve bij de aanvraag de volgende documenten/informatie mee te doen:

 • Identiteitskaart
 • Gegevens van thuiszorgdiensten en familieleden of contactpersonen (adres+ telefoonnummer)
 • Recente medicatiefiche

 

Terug naar boven
 

 Organisatie van het dagelijkse leven

 

Wij streven in ons dagverzorgingscentrum naar een kwaliteitsvolle hulp en zorgverlening waarin we vraaggericht werken, de gebruiker benaderen als een totale mens en aandacht hebben voor de autonomie, keuzevrijheid en privacy van de gebruiker centraal staan.

Openingsuren en dagen

Het dagverzorgingscentrum is open van maandag tot en met vrijdag van 08u30 tot 17u. Het dagverzorgingscentrum is gesloten op weekenddagen en op wettelijke feestdagen.

De ruimte

Het dagverzorgingscentrum bevindt zich op het gelijkvloers van het woonzorgcentrum “De Ril”. De ruimte bestaat uit een zithoek met relaxzetels, een eetzaal, keuken, zorgkamer en aangepaste sanitaire ruimtes met een douche en toiletten. We hebben een mooi uitzicht op onze tuin en er is een persoonlijk terras aanwezig.


 


Dagindeling

08.30 uur: Verwelkoming met koffietafel

10.00 uur: Animatie

11.30 uur: Warm middagmaal

12.30 uur: Middagrust

13.45 uur: Koffietafel

14.30 uur: Animatie

17.00 uur: Het dagverzorgingscentrum is geslotenActiviteiten

 

Wij willen een aangename en leuke dag bezorgen aan de gebruikers door diverse activiteiten aan te bieden die zowel ontspannend zijn als het lichamelijke en mentale functioneren van de gebruikers stimuleren. We proberen rekening te houden met de voorkeuren en de mogelijkheden van de gebruikers.

 

Er worden zowel in de voor als in de namiddag activiteiten georganiseerd. De activiteiten zijn gevarieerd en er worden zowel individuele als groepsactiviteiten aangeboden. De activiteiten gaan door in het dagverzorgingscentrum zelf, maar bij grote activiteiten wordt er aangesloten bij het woonzorgcentrum bv dessertbuffet, zangoptreden enz.

 

 

 

Het vervoer

De gebruiker kan gebruik maken van verschillende vervoersmogelijkheden nl.:

-      Eigen vervoer (familieleden)

-      Mindermobielencentrale

-      Taxi Hendriks (aangepast vervoer DVC)

 Niet-Middelkerkenaars kunnen geen gebruik maken van ons aangepast vervoer Taxi Hendriks. Er wordt wel samen met de coördinator gekeken naar een ander aangepast alternatief wat betreft het vervoer.

Financiële maatregelen

Dagprijs

Er wordt geen waarborgsom gevraagd. De dagprijs in het dagverzorgingscentrum bedraagt:

 Soorten dagprijzen

Prijs in euro

Volledige dag

19,16 euro

 

Inbegrepen in dagprijs

 Warme maaltijd, koffietafel, animatie en medische en hygiënische verzorging en begeleiding (bad-douche)

 
Niet inbegrepen in dagprijs

-      Kapper en pedicure

-      Medicatie en dokterskosten

-      Het vervoer Taxi Hendriks

 

Enkele rit

€ 3,00

Heen - Terug € 6,00

De meeste mutualiteiten voorzien een tegemoetkoming voor personen die in een dagverzorgingscentrum verblijven. Je kan meer info verkrijgen hieromtrent bij de coördinator van het dagverzorgingscentrum.

Meer info ?

Coördinator: Amandine Mulot

DVC De Sluze                                                                                                              
Oostendelaan 139                                                                                                                       
8430 Middelkerke                                                                                                              
Tel: 059/31.94.05                                                                                                                                            
e-mail: amandine.mulot@ocmwmiddelkerke.be

 

 

 

Middelkerke Westende Lombardsijde Leffinge Slijpe Schore Sint-Pieters-Kapelle Wilskerke Mannekensvere
Foto's banner: Annick Keters - Ocmw Middelkerke, Sluisvaartstraat 17  B-8430 Middelkerke
Telefoon: 059 31 92 10   Fax: 059 31 21 52   E-mail: Info@ocmwmiddelkerke.be

  Kalender

  Gemeente

  Missie - Visie